SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

GIDA MÜHENDİSLERİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1.  Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak
 2. Amirinin verdiği görevi yerine getirmek
 3. Yemek üretim ve hizmet sisteminin eksiksiz ve verimli  bir şekilde  yürütülmesi  için aşçıbaşına gerekli talimatları verip,aşçıbaşının personeli tam ve eksiksiz koordine ettiğini denetlemek
 4. Kurumun belirlediği politika ve stratejinin gerçekleşmesi çalışmalarında tüm birimlerle iletişim içerisinde olup,koordinasyonunu sağlamak
 5. Hizmet ve sistemde olası zayıf noktalar arayıp saptamak bu zayıflıkların giderilmesi için düzeltici ve önleyici önlemlerin alınmasını ve sürdürmesini sağlamak
 6. Mutfakta üretilen  yemeklerin gıda ve sağlık mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek
 7. Hizmete sunulan yiyecek ve içecek  ürünlerinin üretim ,stok ve hizmet aşamalarında kalite hijyen ve temizliğine büyük önem vermek,bu unsurların sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak.
 8. En iyi performansa ulaşabilmek için gerekli düzeltmeleri yapmak ,yapıcı önerilerde bulunmak
 9. Menülerin hazırlanması,yemeklerin sunuşu,sanitasyon koşulları gibi işleri denetler ve koordinasyonu hakkında aşçıbaşına talimat verir.
 10. Üretim bölümünü kalite arttırma,verimlilik,işi basitleştirme ve sanitasyon açısından analiz etmek.
 11. Personelin hijyen kuralları çerçevesinde çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapmak
 12. Mutfağın temizlik ve hijyenik ortam şartlarına uygunluğunu denetlemek
 13. Denetimler sırasında karşılaştığı sorunları ve eksiklikleri rapor olarak şube müdürüne sunmak,alacağı talimatları uygulamak ve uygulatmak
 14. Kurumun imkan ve kaynaklarını verimlilik esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken bilgi,gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlüdür,
 15. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.