SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OTOMASYON TEKNİKERİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
 2. Başkanlığımız bünyesinde faaliyet veren tüm yemekhanelerdeki hizmetten faydalanma taleplerini daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde internet ortamından sağlamak,
 3. Öncelikle yemekhane hizmetlerinden yararlanacak tüm personel ve öğrenciler için kimlik kartı v.b. malzemenin tespit ve temini için istemde bulunmak, satın alınmasını sağlamak,
 4. Kimlik kartı basımı yapılacak tüm personel ve öğrenci bilgi datası (sicil bilgileri ve fotoğraf ) oluşturmak ve bu doğrultuda kimlik baskısını yapmak,
 5. Yapılan görev ve sınıflandırılma eşliğinde mifare kartların önce otomasyonda bir defaya mahsus formatlandırılıp, kişiselleştirilmesini (tanımlama) yapmak,
 6. Kartların yemekhane elektromanyetik turnikelerinden geçişleri için para yüklemek,
 7. Özellikle burslu öğrenci ve ücretsiz yemek yeme hakkı olan şirket personeli ve geçici görevli personellerden kartlarının sistemden geçişlerini sağlayacak tanımlamaları yapmak,
 8. Yemekhanelerde ki öğün ve yemek saatlerini sistemden aktif hale getirerek zaman tanımlamalarını yapmak,
 9. Kayıp-çalıntı, deforme kartları sistemden bloke etmek yöntemiyle kullanımlarını engelleyerek varsa karttaki meblağın yeni verilen karta transferini sağlayarak kişi mağduriyetini önlemek,
 10. Yemekhane hizmetlerinden kullanım hakkı sona eren personel (emekli-tayin)  öğrenci (mezun yatay geçiş) kartlarının sistemde kullanılmasını kapatarak mevcut bakiye meblağını iade etmek,
 11. Tüm birimlerde yenilen yemek sayısını öğle ve akşam ayrı olmak üzere tespit ederek birim maliyetinin ve günlük yemek üretiminin belirlenmesi için gerekli raporlar hazırlamak, imzaya sunmak ve dosyalamak,
 12. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.