SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

TEKNİSYEN

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
  2.  Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli teknik donanımı hazırlamak, işletilmesini sağlamak, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek,
  3. SKSDB'de yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerekli teknik hizmetlerin verilmesinde yardımcı olmak,
  4. SKSDB birimlerinden gelen teknik talepleri yerine getirmek,
  5. Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda, birimlerinden gelen teknik talepleri yerine getirmek,
  6. Teknik hizmetlerin yürütülmesi çerçevesinde, birimlerinden Daire Başkanlığı aracılığıyla teknik araç-gereç, malzeme ve işgücü talebinde bulunmak,
  7. Daire Başkanlığı bünyesindeki teknik araç-gereç ve tesisatın periyodik bakım ve onarımını yapmak,
  8. Beklenmedik zamanlarda kendisine iletilen teknik işlere ilişkin talepleri yerine getirmek,
  9. Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.