SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
  2. Başkanlığın Atakum Kampüsünde bulanan; yemekhane, OMU Sahnesi, Spor Salonu, Sağlık Ünitesi ve Öğrenci Kulüplerinde yapılan her türlü sağlık, kültür, spor ve beslenme hizmetlerinin aksamadan Başkanlığın talimatları ve genel kurallara göre yürütülmesini sağlamak, aksaklıkları anında başkanlığa bildirmek,
  3. Atakum Kampüsünde çalışan personellerin izin ve nöbet işlerini Başkanın talimatı doğrultusunda uygulamak,
  4. Biriminin gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Daire Başkanını Onaya sunmak sunmak,
  5. Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yürütmek.