SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OMU SAHNE GÖREVLİSİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
  2. OMU Sahnesini her an programa hazır bulundurmak,
  3. Buradaki ses ve ışık sistemlerinin bakım, onarım ve temizlik işlerini yapmak,
  4. Program anında ses ve ışık sistemini kullanmak, yönetmek ve yönlendirmek,
  5. Konferans sunum, panel vb etkinliklerde çiçek, plaket ve hediye verilmesi işlemlerinde yardımcı olmak,
  6. Yemek dağıtım işlerine yardımcı olmak,
  7. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.