SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

HİZMET ALIMI PERSONELLERİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İLETİŞİM

 

Bu gruba dahil personellerin görev tanımları teknik şartname ile belirlenmiştir.