SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

DESTEK HİZMETLERİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,

  2. Başkanlığımız büroların günlük temizliklerini yapmak,

  3. Gelen-giden evrakların dağıtımını gerçekleştirmek,

  4. İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,

  5. Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

  6. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etmek,

  7. Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.