SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL İŞLERİ GÖREVLİSİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 

  1. Kadrolu personellerin izin evraklarını yazmak,
  2. Kadrolu personellerin fazla mesai puantajanı hazırlamak.
  3. Kadrolu personelin izinlerini, raporlarını takip etmek ve başlamalarını Rektörlüğe bildirmek,
  4. Dairemizin kadrolu personellerin Samsun dışı görevlendirme yazılarını yazmak,
  5. Dairenin genel konularda iç ve dış yazışmalarını yapmak,
  6. Yönetim kurulu kararlarını yazmak,
  7. Dairemize gelen duyuruları ilgili birimlere bildirmek.
  8. Dairemize gelen genel konulardaki evrakları arşivlemek,
  9. İmza sirkülerini dosyalamak.