Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tahakkuk ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Riskler

  Katkı Payı Tahsilâtı Riskleri

Harç İade Riskleri
Memur Maaş Tahakkuk Riskleri

Memur Mesai Tahakkuk Riskleri

İşçi Maaş Tahakkuk Riskleri

İşçi Mesai Tahakkuk Riskleri

Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Tahakkuk Riskleri

Staj Yapan Öğrenci SGK Pirim Ödemeleri Riskleri

Kültür ve Spor Faaliyatlari Çalıştırıcı/Öğretici Ücret Ödemeleri Riskleri

Yolluk Ödemeleri Riskleri