SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Kültür ve Spor Faaliyetleri Şube Müd. 

İş Akışları

 

Fotoğraf ve Haber Görevlisi  Görev İş Süreci

Konuk Daveti ve Konuk Etme İş Süreci

Kulüplerin Satınalma Talepleri İş Süreci

Öğrenci Kulüplerinin Açılması İş Süreci

Öğrenci Kulüplerinin Kapanması İş Süreci

Atatürk Kong. ve Kült. Mrk, OMÜ Sah. ve Tahsin  Tuncalı Genç Mrk’nin İş Süreci

 Takımların Gönderilmesi İş Süreci

 Kültürel Etkinlikler İş Süreci

 Spor Etkinlikleri İş Süreci

 Öğrenci Konseyi Seçimi İş Süreci

 Öğrenci Konseyi Etkinliği İş Süreci