SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

SATINALMA GÖREVLİSİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
 2. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Şube Müdürünün onayına sunmak.
 3. Şube Müdürünün talimatı doğrultusunda Birim ile ilgili çeşitli evrak ve doküman hazırlamak.
 4. Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak.
 5. Şube Müdürünün talimatları doğrultusunda verilen görevi yerine getirmek.
 6. Şube Müdürünün talimatı doğrultusunda görevi ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle iletişim kurmak.
 7. Yürüttüğü faaliyetler ilişkin Şube Müdürüne düzenli olarak bilgi vermek.
 8. Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlarını Şube Müdürüne iletmek.
 9. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını Şube Müdürüne iletmek.
 10. Daire Başkanının ve Şube Müdürünün ve düzenlediği toplantılara katılmak
 11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, (03.4) Barınma Hizmetleri,  (03.5) Hizmet Alımları, (03.6) Temsil Ağırlama ve Tanıtma Giderleri, (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri İle (03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut bina, araç-gereç, iş makinesi, taşıt, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları hazırlamak,
 12. İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak.
 13. Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları hazırlamak,
 14. 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi (ı) fıkrası gereği 21 ve 22’nci maddelere dayanılarak yapılan alımları Kamu İhale Kurumunun web sayfasında ilgili yere kayıt edip onaylamak,
 15. Başkanlığın yıllık bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlamak ve Şube Müdürü aracılığıyla Daire Başkanına sunmak,
 16. Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.