SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
 2. Başkanlığın personellerinden piyasa fiyat araştırması için görevlendirilen görevliler diğer görevlerinin yanında; Başkanlığın ihtiyacına göre piyasa fiyat araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilir.  Bu görevliler, 4734 sayılı İhale Kanunu, 4735 sayılı İhale Sözleşme Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat hükümleri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri ve diğer mevzuata göre iş ve işlem yapmaktan, Başkanlığın kaliteli ve piyasa şartlarında en uygun fiyata malzeme ve hizmet almasından ve sorumludurlar.
 3. Satınalma ihtiyacı doğrultusunda esnaflara elden teklif mektubu götürmek, tekrar teklif mektuplarını toplamak,
 4. Alımı yapılacak mal ve hizmetle ilgili gezerek, kontrol ederek ve numune alarak fiyat araştırması yapmak,
 5. Gerekli hallerde internetten, fiyat kataloglarından fiyat araştırması yapmak,
 6. En kaliteli ürünü en uygun fiyata almak için çaba göstermek,
 7. Alımı yapılan malzemeleri muayene kabul komisyonu başkanına teslim etmek,
 8. Arızalı, defolu ve bozuk çıkan malzemeleri aldığı yerden değiştirmek,
 9. Başkanlığın ihtiyacı olan yazıcı tonerlerini doldurtmak, gerekli hallerde yenisini almak,
 10. Tören, temsil ve ağırlama ihtiyaçları için acil alınması gereken, çiçek, hediye, plaket vb. malzemelerin alımını yapmak,
 11. Görevlilere hizmetin gereğine göre ilgili mevzuat hükümlerine göre avans verilebilir.
 12. Piyasa fiyat araştırma tutanağını düzenlemek,
 13. Stoklanmasında fayda olan büyük çaplı malzeme alımları için yöneticiye teklifte bulunmak ve bu hususta onayını almak.
 14. Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.