SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Mali Şube Müdürlüğü

İş Akışları

 

Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Süreci
Doğrudan Temin İş Süreci
Avans Yolu İle Alım İş Süreci
Kredi Yolu İle Alım İş Süreci

Memur Maaş Tahakkuk İş Süreci

Memur Mesai Tahakkuk İş Süreci

İşçi Maaş Tahakkuk İş Süreci

İşçi Mesai Tahakkuk İş Süreci

Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Tahakkuk İş Süreci

Staj Yapan Öğrenci SGK pirim Ödemeleri İş Süreci

Kültür ve Spor Faaliyatlari Çalıştırıcı/Öğretici Ücret Ödemeleri İş Süreci

Yolluk Ödemeleri İş Süreci