SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Satınalma Şube Müdürlüğü

Riskler

  Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Riskleri

Doğrudan Temin Riskleri

Avans Yolu İle Alım Riskleri

Kredi Yolu İle Alım Riskleri