SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

DOKTOR

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatı ve mesleği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak,
  2. Sağlık hizmetleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı (kişi, kurum ve kuruluş) resmi yazışmaları hazırlamak veya hazırlatmak,
  3. Mediko Sosyal Merkezi bünyesindeki günlük faaliyetlerle ilgili olarak toplantılara katılmak,
  4. Sağlık konularıyla ilgili bilgilendirme amaçlı toplantılarda görev almak,
  5. Birim içinde ihtiyaç duyulan her türlü ilaç, tıbbi araç-gereç ve malzemelerin temin edilmesini sağlamak,
  6. Günlük planlar doğrultusunda kendisine bağlı elamanları görevlendirmek,
  7. Astlarının birbirleriyle olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip getirmediklerini sağlamak,
  8. Mediko Sosyal Merkezine başvuran hastaların; sağlık kontrollerini yapmak, muayene etmek, ayakta tedavilerini yapmak, ileri tetkik, tedavi ve yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken durumlarda hastaları, ilgili sağlık merkezlerine sevk etmek; gereken durumlarda hastalara rapor düzenlemek,
  9. Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.