SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

HEMŞİRE

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatı ve mesleği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak,
  2. Gelen hastalarla ilgili kayıt işlemlerini yapmak,
  3. Daire Başkanından ve doktorlardan aldığı talimatlar doğrultusunda, sağlık hizmetleri ile ilgili evrak ve belgeleri hazırlamak,
  4. Hastalarla ilgili belgeleri (sağlık fişleri, raporlar vb. ) dosyalamak ve arşivlemek,
  5. Mediko-Sosyal bünyesindeki günlük toplantılara katılmak,
  6. Sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak aylık kayıtları tutmak,
  7. Sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olmak,
  8. Olağan üstü durumlarda ihtiyaç duyulduğunda sağlık hizmeti vermek üzere görev yapmak,
  9. Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.