SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

SAĞLIK İŞLERİ TAHAKKUK MEMURU

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
 2. Sağlık Ünitesine müracaat eden öğrencilere ilgili mevzuatına göre sağlık karnesi düzenlemek.
 3. Hasta olan öğrencilere sevk kağıdı vermek.
 4. Öğrencilere verilen sağlık karnesi ve sevk kağıtları ile ilgili gerekli işlem ve belgelerin kayıtlarını tutmak ve arşivlemek.
 5. Vizesi biten sağlık karnelerinin vizelerini yenilemek.
 6. Şubemize gönderilen öğrencilere ait hastane tedavi faturaları ile ilaç, gözlük, protez, ortez ve diğer iyileştirici tedavi faturalarının kayıtlarını tutmak.
 7. Şubemize gönderilen öğrencilere ait hastane tedavi faturaları ile ilaç, gözlük, protez, ortez ve diğer iyileştirici tedavi faturalarının ilgili mevzuata uygunluk kontrolünü yapmak.
 8. Kontrolleri yapılan tedavi faturalarına ödeme emri düzenlemek.
 9. Sağlık Ünitesindeki resmi yazışmaları yapmak.
 10. Sağlık Ünitemize ait resmi yazışma evrakları ile ödemesi yapılan tedavi faturalarını arşivlemek,
 11. Birimin gelirlerini ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Şube Müdürü aracılığıyla Daire Başkanının Onayına sunmak,
 12. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.