SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
  2. Öğrenci ve personele hizmet veren "Sağlık Ünitesi"nin düzenli ve etkin çalışmasını koordine etmek,  
  3. OMU Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Yönergesi hükümlerinin uygulanmasını koordine etmek,
  4. Öğrencilerin ve personelin sağlık ve sosyal ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda bulunup, uygulamaya konulması için Daire Başkanına sunmak,
  5. Üniversitemizde ihtiyaç sahibi öğrencilere birinci el veya ikinci el giyim, aksesuar ve ayakkabı vb. ürünleri öğrencileri öğrencilere ulaştırılması amacıyla kurulan "Öğrenci Butiği"nin çalışma ve işleyişini sağlamak,
  6. Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ile OMU Engelli Öğrenci Birimi Çalışma usul ve Esasları Yönergesi hükümlerini uygulamak, Üniversitemizde bulunan tüm engelli öğrencilerimize, engelsiz bir yaşam sağlamaya yardımcı olmak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak amacıyla çalışmalarda bulunmak,
  7. Biriminin gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Daire Başkanını Onaya sunmak,
  8. Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.