SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

  1. Başkanlığın genel çalışma talimatı ve mesleği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak,
  2. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin, her tür soru ve sorunlarının çözümüne yönelik rehberlik hizmeti sunulması,
  3. Öğrencilerin bireysel ve sosyal çevrelerinden(üniversiteye uyum, kişilik, aile, arkadaş ve eğitimle ilgili güçlükler) kaynaklanan her türlü psiko-sosyal sorunlarının giderilmesine yönelik rehberlik hizmeti verilmesi,
  4. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Merkezi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile koordineli çalışarak öğrencilerin sağlıkla ilgili çeşitli konularda(cinsel sağlık, bulaşıcı hastalık, gençlik sorunları vb.) bilgilendirilmesi,
  5. Engelli öğrencilerin gelecek kaygılarını giderme konusunda bireysel çalışmalar yapılması; engelli raporu, engelli kontenjanı, işe yerleştirme gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılması, engelli vakıf ve dernekleri ile iletişim kurmalarına yardımcı olunması,
  6. Öğrencilerin bedensel, psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda onları güçlendirerek kendi sorunlarını çözer hale getirme konusunda çalışmalar yapmak,
  7. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.