SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

İş Akışları

 
 

 Devir Çıkış İş Süreci

Devir Giriş Yoluyla Malzeme Girişi İş Süreci

 Giyecek Satın Alma ve Dağıtım İş Süreci

 Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Süreci

 Hurda Çıkış İş Süreci

 Satın Alma Yoluyla Malzeme Girişi İş Süreci

 Tüketim Çıkış İş Süreci

 Zimmet Fişi (Düşme)  İş Süreci

 Zimmet Fişi (Verme)  İş Süreci

 Sayım ve Devir İşlemleri  İş Süreci

 Taşınır Yönetim Hesabı  İş Süreci

 Depoya Malzeme Giriş İşlemleri  İş Süreci

 Depodan Malzeme Çıkış İşlemleri  İş Süreci