SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Riskler

 
 

 Giyecek Satın Alma ve Dağıtım Riskleri

 Hibe  Yoluyla Malzeme Girişi Riskleri

 Satın Alma Yoluyla Malzeme Girişi Riskleri

  Tüketim Çıkış  Riskleri

  Zimmet Fişi (Düşme)   Riskleri

  Zimmet Fişi (Verme)    Riskleri

  Depoya Malzeme Girişi Riskleri

  Depodan  Malzeme Çıkışı Riskleri