40 yil

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde "Kısmi Zamanlı" çalışacak öğrencilerin listesi.

 

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Çalıştırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

1) Kısmi zamanlı öğrenci kontenjanlarına ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine web sitesinden ulaşılabilir.

2) Duyurular ekte verilen şablon dikkate alınarak biriminizin ilan panolarına asılacaktır.

3) Öğrenci başvuruları ekte verilen başvuru formu ( Form 2) ile alınacaktır.

4) Başvurular 27.10.2014 tarihi itibarıyla sona erecektir. Kontenjanınız dahilinde yapılan başvuruları değerlendirmek üzere 3 kişilik komisyon kurulacak ve kabul edilen öğrencilerin başvuru formları ekte verilen birimde çalışacak öğrencisi listesi ( Form 3) ile 31.10.2014 tarihine kadar gönderilecektir.

5) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin isim listesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştıktan sonra öğrencilerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yönlendirilmesi gerekmektedir.

  • Adli Sicil Belgesi
  • Öğrenci Belgesi ( Disiplin cezası durumu not düşülmüş olmalıdır)
  • 2 Adet Fotoğraf
  • Banka IBAN Numarası ( Akbank Üniversite Şubesi )

6) SGK giriş işlemini yaptırmayan öğrenci çalıştırılmayacaktır.

7) Biriminizde çalışacak öğrenciler için günlük devam çizelgesi ( Form 4 ) düzenlenmelidir.

8) Kismi Zamanlı öğrenci puantajlarının Web sayfası üzerinden girilmesi için biriminizce yetkilendirilen personelin Adı-Soyadı, TC Kimlik numarası ile OMÜ uzantılı mail adresinin 31.10.2014 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

9) Bir önceki ayın 15’i ile sonraki ayın 14. günü arası bir ay olarak kabul edip Aylık Puantaj Cetveli  yetkili personel tarafından sisteme girildikten sonra Form 5 hazırlanarak her ayın en geç 20’sine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen puantajlar işleme alınmayacak ve herhangi bir ödemede bulunulmayacaktır. Ödemeler her ayın 25'inde yapılacaktır.  

10) Biriminizce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına   liste ile bildirilen Kısmi Zamanlı çalışacak öğrencilerin SGK giriş işlemleri 10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında yapılacaktır. Biriminizde çalışacak öğrencilerin yukarıda belirtilen evraklarla birlikte belirtilen tarihler arasında başvurmaları gerekmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Birim Talep Formu (Form 1)

Başvuru Değerlendirme Formu (Form 2)

Birimde Çalışanların Listesi (Form 3)

Devam Çizelgesi (Form 4)

Puantaj Örneği (Form 5)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi

 

p anaokulu1