40 yil

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2010/1)

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2011/1)

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2007/1)

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1)

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 2

İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN MALİ VERİLERİ) ( SIRA NO: 4)

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI) (SIRA NO: 2)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (SIRA NO: 1) 

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU VE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 18 )

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/26)

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI :2)

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 12)

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA) SIRA NO:13

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN  UYULACAK ESASLAR HAKKINDA) SIRA NO: 14

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (TÜRK LİRASI VE KURUŞ KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA) SIRA NO: 15

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)

KAMU İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ VE RAPORLANMASINA DAİR TEBLİĞ

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2008/6)

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006–1)

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/1)

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/2)

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1)

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 3)

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 442

İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİGAT MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58)

KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 59),

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 38)

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

DEVLET MEMURLARINA DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 159 )

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Seri No: 160 )

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010 - 4)

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2011-4)

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1)

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 3)

TAŞINIR KOD LİSTESİ  GENEL TEBLİĞİ (SAYI:2007/1)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324) (HAZİNE TAŞINMAZLARINA KULLANIM İZNİ VERİLMESİ)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:4) Gider Tahakkuk Memurluğu

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:6) AYLIK VE ÜCRET ÖDEMELERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:8) YETKİ DEVRİ VE SORUMLULUKLAR

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:12) TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:13) ÖZEL GİDER İNDİRİMİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:15)TEMİNAT MEKTUPLARI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:16) KİŞİLERDEN ALACAKLAR

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:17) DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:19) MAHSUP İŞLEMLERİ

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sıra No: 8 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 9 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 11)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ve (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA İŞYERLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİBİ OLAN ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (1) (2)

 

p anaokulu1