40 yil

Başvurular, EK-1 veya EK-2 formları ile yazılı, elektronik posta veya faks ile yapılabilir.

Başvuruya 15 iş günü içerisinde cevap verilir. Sürenin uzatılması gerektiğinde bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü içerisinde bildirilir.

BAŞVURU ÜCRETLERİ :

Bütçe kanununda belirlenecek ilkelere göre bilgiye erişim ücret tarifesi belirleninceye kadar Kurum ve kuruluşlar bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.

EK 1 ’ i İndirmek için Tıklayın...( Gerçek Kişi )
EK 2 ’ i İndirmek için Tıklayın...( Tüzel Kişi )

p anaokulu1