40 yil

beslenme03

 

 

 

YEMEK FİYATLARIMIZ

ÖĞRENCİ                                                                 :2,00 TL

SÜREKLİ İŞÇİ                                                          :4,50 TL

MEMUR                                                                     :2,50 TL

ÜNVANLI MEMUR                                                    :3,00 TL

(Genel Sekreter ve Yardımcısı, İç Denetçi, Hukuk Müş., Daire Bşk., Fak.-Y.Okul-Enst.Sekr., Müdür, İşl.Müd., Hast.Baş.Müd. Hast.Md. ve Yard.Md.Yrd., ŞbMd, Sayman, A.Saymanı, Tabip, Diş Hek.,Vet.Hek., Biyolog, Eczacı, Avukat, Kimyager, Psikolog, Mimar, Mühendis, Öğretmen, Araştırmacı, Mali Hiz. Uzm., Diyetisyen, Fiz.Terapist, Sos.Çal., B.Hemşire, Çoc.Geliş, Programci, Çözümleyici, Kütüphaneci ve bu sayılanların emsali kadrolar.)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                         :2,50TL

(Aylık Bürüt Ücreti 3.790,00TL (dahil) kadar olanlar)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                          :4,25TL

(Aylık Bürüt Ücreti 3.790,00-5.235,00 TL arasında olanlar)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                          :5,00TL

(Aylık Bürüt Ücreti 5.253,00TL üzerinde olanlar) 5,00TL

ÖĞRETİM ELEMANI                                         :3,00 TL

(Öğr. Görevlisi, Okutman, Araş. Görevlisi, Uzman, Çevirici, Eğt:Öğr. Planlamacıları)

ÖĞRETİM ÜYESİ                                             :4,25TL

(Prof., Doç., Yrd.doç.)

DİĞER KURUM/KURULUŞ PERSONELİ*               :4,50TL

*Üniversitemiz kampüslerinde hizmet veren şirket, kurum ve kuruluşların personelleri içindir.

*İlçelerde bulunan kampüslerde en az KDV dahil ihale bedeli uygulanacak olup, yemek ücretleri her ihale sonunda yazılı olarak bildirilecektir.

MİSAFİR                                                        :6,00TL

 

 

SUNMUŞ OLDUĞUMUZ BESLENME HİZMETİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Temel yaşam gereksinimlerinin başında beslenme ihtiyacı gelmektedir. Beslenme ise günümüzde bilimsel ölçütler üzerine temellenmektedir.

OMÜ öğrencileri, akademik personel, idari personel ve OMÜ misafirleri için özveriyle en kaliteli, sağlıklı ve hijyenik yemek üretimi sunmaktayız.

Personel, kendi alanlarında uzman, kalifiye, eğitimli, tecrübeli, rutin aralıklarla portör muayenelerinden geçmiş özveriyle çalışan ve tüm sanitasyon ve hijyen koşullarına uyumlu olarak çalışmaktadır. Üretim esnasında maske, bone, eldiven, galoş ve özel mutfak kıyafetlerini giymek suretiyle hizmet verilmektedir. 

Günlük üretilen yemeklerden düzenli olarak numune alınmakta ve 72 saat muhafaza edilmektedir.

Üretimde kullanılan suyun mikrobiyolojik analizi düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

Malzeme temini, hazırlık aşaması, üretim aşaması, taşıma ve sunma aşamalarında tüm kontroller titizlikle yapılıp risk faktörleri ortadan kaldırılmaktadır.

Üretim için kullanılan tüm ekipman ve araç gereçler, derin dondurucu üniteleri, havalandırma sistemleri, özel soğuk hava depoları, bıçak sterilizasyon üniteleri servis esnasında ısı kaybını önleyen termoboxlar ile üretim kaliteyle sağlanmaktadır.

Yüksek hizmet standartları sağlamada kullanılan ekipman ve donanımların önemine inanan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mutfağı, endüstriyel üretimin gereklerine uygun donanımlarla çalışmakta, alanındaki yenilikleri sürekli olarak takip etmektedir.

Gıda mühendislerimizin kontrol ve analizlerinden geçen uygun gıda maddeleri ancak kullanılabilir kabul edilerek yemeğe dönüştürülmektedir

Kuru gıdalar erzak depolarında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak saklanır, eğitimli personelimiz çalışma ortamına uygun özel giysiler giyer.

Yemek hizmetlerinde kalite, lezzet, güvenirlik ölçütlerini bir gereklilik olarak gören Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mutfağı, yemek hizmeti verdiği tüm personelin ve öğrencilerin memnuniyetini esas almaktadır. Merkez mutfağımızda hazırlanan çeşitli tatlar etkin bir dağıtım ağı ile birim yemekhanelerimize ulaştırılarak öğrenci ve personelimize sunulmaktadır.

p anaokulu1