40 yil

Amacımız, Üniversitemizde bulunan tüm engelli öğrencilerimize, engelsiz bir yaşam sağlamaya yardımcı olmak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almaktır.

Hedeflerimiz ise;

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

-Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek.

-Kurmuş olduğumuz özürlü öğrenciler biriminin engelli öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.

 

 


p anaokulu1