40 yil

pdrlogo3      

 

saglik06

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

(23/06/2010 tarihli ve 2010/153 sayılı Senato Kararı ile kurulmuştur)

 

“Belki ufak ama kafanızı meşgul eden bir sıkıntınız vardı ve şöyle bir uğrayıp anlatacak, anlattığınızın da gizli kalacağı bir yer aradı gözlerini; ama gözünüze çarpmadığı için bulunmadığı sonucuna vardınız. Biz gösterelim istedik. İşte tam buradayız.”

1. “HİZMETLERİMİZ”

Tüm Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri ve personeli, birimimizin sunduğu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanırlar.

A- Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

a)  Bireysel Danışmanlık Hizmetleri-

Başvuranın psikolojik danışmanla bireysel olarak yaptığı görüşmelerdir. Bu süreç “öngörüşme” ile başlar. Görüşme, genellikle haftada bir yapılır. Ancak, ihtiyaca ve koşullara göre, danışan ve danışman, görüşme sıklığının artırılmasına ya da azaltılmasına birlikte karar verebilirler. Bir sonraki görüşmenin tarihi ve saati tamamlanan görüşmeden sonra belirlenir. Bir görüşme süresi ortalama 45 dakikadır.  Ancak, belli bir oturum için yeterli ise ya da gerekmesi durumunda, süre daha kısa tutulabilir.

B- Rehberlik-

Rehberlik hizmetleriyle, yüksek öğreniminiz sırasında karşılaşacağınız akademik sorunların çözümünde, kendinize uygun olan eğitim alanları arayışınızda ve üniversitemiz yerleşkelerinin sunduğu olanakları tanımanızda size yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

C- Sosyal Hizmetler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimize gelen ve değerlendirme sonucunda, sorunlarının çözümünde sosyal hizmet uzmanının yardımına ihtiyaç duyduğu düşünülen öğrencilere, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesinde sosyal hizmet uzmanımız yardımcı olur.

2. “NASIL BAŞVURABİLİRİM ?"

Birimimize, 08:00 - 12:00 ve 13:00 – 17:00 saatleri arasında, telefonla ya da gelerek başvurabilirsiniz. Telefonla başvurularda, bilgileriniz alınarak psikolojik danışman tarafından, gelerek yapılan başvurularda tarafınızdan “Başvuru Formu” doldurulup, ön görüşme tarihi ve saati belirlenir.

3. “İLKELERİMİZ”

a) Gizlilik-

Güvenli bir danışma ortamı oluşturabilmek için paylaşılanların gizliliğinin sağlanması gerekir. Gizliliğin sağlanması da hem danışanın hem de psikolojik danışmanın sorumluluğudur. Öğrenciler yapılacak ön görüşmede bu prensip hakkında bilgilendirilirler.

b) Gönüllülük

PDR birimimize başvurmanız önerilmiş bile olsa, başvurmak ve danışma sürecine devam etmek siz öğrencilerin gönüllüğüne bağlıdır.

c) Sorumluluk-

PDR birimi çalışanları olarak, uzmanlığımız çerçevesinde, danışanlara yaptığımız önerilerin ve uygulamalarımızın sorumluluğunu taşıyoruz.

4. “EKİBİMİZ"

Yrd. Doç. Dr. Müge YILMAZ  (Psikolojik Danışman)

Özlem KARACA (Psikolog)

Ümit Altan ÖZTÜRK (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Ergün Mustafa ALPTEKİN  (Sosyal Hizmet Uzmanı)

5. “GECİKME VE ERTELEME”

Görüşmeye zamanında gelmeniz beklenir. Görüşme saatine yetişemeyecek olmanız durumunda, gecikme süresi ne olursa olsun telefonla birime bildiriniz. 15 dakikaya kadar olan gecikmelerde erteleme gerekmez; kalan 30 dakikada görüşme yapılır. Bir mazeret nedeniyle görüşmeye gelemeyecek olmanız durumunda da telefonla birime bildiriniz. 15 dakikayı aşan gecikmelerin ya da görüşmeye gelememenin neden olduğu ertelemelerde yeni bir görüşme tarihi belirlenir.

Danışma sürecinin etkili olabilmesi için görüşmeleri aksatmamanız ve zamanında gelmeniz gerekmektedir.

6.  OMÜ-PDR BİRİMİ'nin amacı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık Ünitesi bünyesinde kurulacak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Ünitesi’nin fiziksel ortamında faaliyet gösterecek olan bu birimin amacı bireysel ya da grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

Birimin organları ve görevleri

 1)Birim organları şunlardır:

a) Birim Çalışma Kurulu.

b) Birim Sorumlusu.

c) Psikolog ve Psikolojik Danışman.

d) Sosyal Çalışmacı.

(2) Birim organlarının görevleri:

a) Birim Çalışma Kurulu: Birim sorumlusu, birimde görev yapan psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacıdan oluşur. Kurul, birim sorumlusunun çağrısıyla her yarıyılın sonunda toplanır, birimin işleyişi ve uygulamaları ile ilgili değerlendirme yapıp kararlar alır. Aldığı kararları Daire Başkanlığı’nın onayına sunar. Her eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyet raporu hazırlar ve Daire Başkanlığına gönderir.

b) Birim Sorumlusu: Daire Başkanı’nın önerisi ile Rektör tarafından atanır. Birim sorumlusu birimce yapılacak tüm etkinlik ve uygulamalardan Daire Başkanlığı’na karşı sorumludur.

c) Psikolog ve Psikolojik Danışman: 03/02/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri İdaresi Uygulama Yönetmeliği”nin 14 üncü maddesinde belirtildiği üzere öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

1) Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,

2) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

3) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,

4) Duygusal sorunları olan öğrencilere, bireysel ya da grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

5) Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce görüşme yapılmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

d) Sosyal Çalışmacı: “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi”ne gelen ve değerlendirme sonucunda, sorunlarının çözümünde sosyal çalışmacının yardımına ihtiyaç duyduğu düşünülen öğrencilerin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli kaynakları araştırıp tespit eder ve söz konusu öğrencileri bu kaynaklara yönlendirir.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ YÖNERGESİ

ADRES   : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi” Kurupelit Yerleşkesi ATAKUM/SAMSUN (Atatürk Kongre Kültür Merkezi karşısı, Saat Kulesi’nin arkası)

Tel                : 0362 457 67 53
                      0362 312 19 19 dâhili: 34 24

E-posta         :  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

p anaokulu1