40 yil

engelsiz logo mavi

 

engelli brs

   

Engelli Öğrenci Birimi

11/08/2009 tarihli ve 2009/174 sayılı Senato Kararı ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Engelli Öğrenci Birimi kurulmuştur.

Engelli Öğrenci Bilgi Formu

Engelli öğrenci İletişim Formu

Engelli Öğrenci Birimi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

 

Birim Hakkında

Amacımız

Amacımız, Üniversitemizde bulunan tüm engelli öğrencilerimize, engelsiz bir yaşam sağlamaya yardımcı olmak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almaktır.

Hedeflerimiz

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

-Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerineyönelik faaliyetlerde bulunmak, öğretim görevlilerine özür veözürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gerekendüzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinçdüzeyini arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğidurumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek.

-Kurmuş olduğumuz özürlü öğrenciler biriminin engelliöğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.

 

p anaokulu1